top of page

Na een verkenningreis naar Tunisië in december 2013 is het Project Heart Y Smile geboren. In verschillende landen is dit project toen van start gegaan, o.a. in Turkije, Brazilië, Spanje en Indonesië. Het betrof armoedebestrijding van daklozen, support geven aan weeshuizen en het werven van middelen en donaties. Het is inmiddels uitgegroeid tot een stichting die een positieve bijdrage wil leveren aan de mensen die het moeilijk hebben in de maatschappij. 

Vanuit je hart hulp en steun bieden aan een ander is voor ons de beste manier van communiceren. Heart Y Smile is het Engelse woord voor hart en glimlach, hiermee willen wij eenheid en solidariteit creëren. 

HeartYsmile zet zich sinds 2013 wereldwijd in en is nu gevestigd in Amsterdam, voor participatie en sociale samenhang. Dat doen we door zorg- en welzijnsactiviteiten te bieden zoals noodhulp.

Bij Heart Y Smile sta je er niet meer alleen voor. Een glimlach op het gezicht van een ander bereik je door te helpen vanuit je hart.

We zijn een informele zorg- en welzijnsorganisatie. Wij bieden laagdrempelige zorg- en welzijnsactiviteiten voor de (kwetsbare) buurtbewoners.

 

Bij ons word je geholpen door professionals en ervaringsdeskundigen. 

 

We willen een plaats bieden waar iedereen zich welkom kan voelen en zich uitgenodigd voelt om mee te doen. Wij streven naar stimulans om volledig deel te nemen aan de maatschappij en bevorderen zelfredzaamheid.

 

Middels maatschappelijke dienstverlening, behartiging van de individuele en collectieve belangen willen wij het welzijn van mensen. Stichting Heart Y Smile vindt dat iedereen recht heeft om mee te doen in de maatschappij. We willen ervoor zorgen dat de mentale en fysieke gesteldheid van de mensen verbetert, door mensen actiever te maken en te behouden. 

The world is our house and mankind is our big family.  

Large Family

Onze visie

Stichting Heart Y Smile vindt dat iedereen recht heeft om mee te doen in de maatschappij. We willen ervoor zorgen dat de mentale en fysieke gesteldheid van de mensen verbetert, door mensen actiever te maken en te behouden. Dit doen we door behartiging van de individuele en collectieve belangen. En door het bevorderen van het welzijn van mensen, middels maatschappelijke dienstverlening, schuldhulp begeleiding, juridische hulp, diverse activiteiten en hulp van ervaringsdeskundigen.

Our Mission

Onze missie

Onze activiteiten en projecten versterken elkaar, waarmee wij graag buurtbewoners helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden die het mogelijk maken om te participeren.

En de weg te vinden naar regulier/vrijwilligers werk, zorg of hulpverlening. Dat maakt een wereld van verschil!

Holding Hands

Steun ons!

bottom of page